Fredvang og Krystad Bygdelag / Fredvanghytta

 

Velkommen til
Fredvang og LofotenBygdelaget ble stiftet i 1983. Etterhvert ble det dannet flere underlag slik som lysforening, båtforening og Draugen. Sistnevnte er nå nedlagt. Bygdelaget var også med på å starte bakeri på Fredvang.

Videre har vi jobbet med en rekke tiltak som autovern,ferist, skilting og senking av fartsgrense blant annet. Ideen til Lofoten Torvmuseum ble også startet i bygdelaget, men det jobbes nå med å få et eget museumsstyre.

I 2007 begynte vi med felles St.Hans feiring oppe ved museet. Bygdelaget solgte kaffe og rømmegrøt. Dette gjentok vi året etter med flere gjester enn første året, og vi håper dette kan bli en fin tradisjon for innbyggerne for Fredvang, og alle andre i Flakstad som skulle ønske å feire sammen med oss.

De siste årene har engasjementet og oppmøtet til bygdelaget blitt mindre og mindre, så alle ildsjeler er hjertelig velkomne på møter og andre arrangement.
 

 ENGLISH

 

 


Lofoten Torvmuseum, ,Fredvang

Fredvang og Krystad Bygdelag,  v/ Leif N Solhaug, 8387 Fredvang. Tel.: (+47) 916 76 044 - post@lofoten-torvmuseum.no

Webdesign: Datadesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen
10.01.12